برای افراد متاهل، کدام دوره آموزشی زیر را میخواهید برای دانلود قرار دهیم؟

برای مشاهده ی کانال تلگرام، تلفن، آدرس و بیوگرافی دکتر فرهنگ روی نام ایشان کلیک کنید:

دکتر فرهنگ

دانلود سخنرانی ازدواج موفق دکتر شاهین فرهنگ

سمینار ازدواج موفق، خصوصا قسمت سوالاتی که در جلسه خواستگاری باید پرسیده شود تا بتوان به شخصیت واقعی طرف مقابل پی برد، بسیار عالی است. ما که پیش از این برای یافتن چنین سوالاتی بسیار جستجو نموده ایم ولی آنچه در اینجا توسط دکتر فرهنگ ارائه شده، حقیقتا بی نظیر است.

برای مشاهده سوالات جلسه ی خواستگاری روی عبارت زیر کلیک کنید:

سوالات جلسه خواستگاری دکتر شاهین فرهنگ

متن سخنرانی ازدواج موفق دکتر فرهنگ pdf

این سخنرانی در دهه ی ۱۳۸۰ ضبط شده است

دانلود در ۴ قسمت:

دانلود قسمت ۱:

دانلود از پرشین گیگدانلود از آپلودبوی

دانلود قسمت ۲:

دانلود از پرشین گیگدانلود از آپلودبوی

دانلود قسمت ۳:

دانلود از پرشین گیگدانلود از آپلودبوی

دانلود قسمت ۴:

دانلود از پرشین گیگدانلود از آپلودبوی

منبع: www.Ravanshenasi.infoآیا برای دانلود مشکل دارید؟

دانلود یکجا:

دانلود از رودفایل

 

دانلود از پیکوفایل به تفکیک تراکها:

۱. http://s2.picofile.com/file/7116943973/1_01_www_DrFarhang_blogfa_com_.mp3.html

۲. http://s2.picofile.com/file/7116946983/1_02_www_DrFarhang_blogfa_com_.mp3.html

۳. http://s2.picofile.com/file/7116948060/1_03_www_DrFarhang_blogfa_com_.mp3.html

۴. http://s2.picofile.com/file/7116949351/1_04_www_DrFarhang_blogfa_com_.mp3.html

۵. http://s2.picofile.com/file/7116949779/1_05_www_DrFarhang_blogfa_com_.mp3.html

۶. http://s2.picofile.com/file/7116950856/2_01_www_DrFarhang_blogfa_com_.mp3.html

۷. http://s2.picofile.com/file/7116952361/2_02_www_DrFarhang_blogfa_com_.mp3.html

۸. http://s2.picofile.com/file/7116953117/2_03_www_DrFarhang_blogfa_com_.mp3.html

۹. http://s2.picofile.com/file/7116954294/2_04_www_DrFarhang_blogfa_com_.mp3.html

۱۰. http://s2.picofile.com/file/7116954729/2_05_www_DrFarhang_blogfa_com_.mp3.html

۱۱. http://s2.picofile.com/file/7116956876/3_01_www_DrFarhang_blogfa_com_.mp3.html

۱۲. http://s2.picofile.com/file/7116958060/3_02_www_DrFarhang_blogfa_com_.mp3.html

۱۳. http://s2.picofile.com/file/7116959351/3_03_www_DrFarhang_blogfa_com_.mp3.html

۱۴. http://s2.picofile.com/file/7116961505/3_04_www_DrFarhang_blogfa_com_.mp3.html

۱۵. http://s2.picofile.com/file/7116962575/3_05_www_DrFarhang_blogfa_com_.mp3.html

۱۶. http://s2.picofile.com/file/7116963866/4_01_www_DrFarhang_blogfa_com_.mp3.html

۱۷. http://s2.picofile.com/file/7116965371/4_02_www_DrFarhang_blogfa_com_.mp3.html

۱۸. http://s2.picofile.com/file/7116966769/4_03_www_DrFarhang_blogfa_com_.mp3.html

۱۹. http://s2.picofile.com/file/7116968709/4_04_www_DrFarhang_blogfa_com_.mp3.html

۲۰. http://s2.picofile.com/file/7116969779/4_05_www_DrFarhang_blogfa_com_.mp3.html

۲۱. http://s2.picofile.com/file/7116971391/5_01_www_DrFarhang_blogfa_com_.mp3.html

۲۲. http://s2.picofile.com/file/7116973010/5_02_www_DrFarhang_blogfa_com_.mp3.html

۲۳. http://s2.picofile.com/file/7116974408/5_03_www_DrFarhang_blogfa_com_.mp3.html

۲۴. http://s2.picofile.com/file/7116975913/5_04_www_DrFarhang_blogfa_com_.mp3.html

۲۵. http://s2.picofile.com/file/7116976876/5_05_www_DrFarhang_blogfa_com_.mp3.html

۲۶. http://s2.picofile.com/file/7116977953/6_01_Raveshe_Tahghigh_Kardan_www_DrFarhang_blogfa_com_.mp3.html

۲۷. http://s2.picofile.com/file/7116979458/6_02_www_DrFarhang_blogfa_com_.mp3.html

۲۸. http://s2.picofile.com/file/7116981391/6_03_www_DrFarhang_blogfa_com_.mp3.html

۲۹. http://s2.picofile.com/file/7116982147/6_04_Soalate_Khastergari_www_DrFarhang_Mihanblog_com_.mp3.html

۳۰. http://s2.picofile.com/file/7116983331/6_05_Soalate_Khastergari_www_DrFarhang_blogfa_com_.mp3.html

۳۱. http://s2.picofile.com/file/7116984301/7_01_Soalate_Khastergari_www_DrFarhang_blogfa_com_.mp3.html

۳۲. http://s2.picofile.com/file/7116985913/7_02_Soalate_Khastergari_www_DrFarhang_blogfa_com_.mp3.html

۳۳. http://s2.picofile.com/file/7116986983/7_03_www_DrFarhang_blogfa_com_.mp3.html

۳۴. http://s2.picofile.com/file/7116988167/7_04_www_DrFarhang_blogfa_com_.mp3.html

۳۵. http://s2.picofile.com/file/7116989137/7_05_www_DrFarhang_blogfa_com_.mp3.html

۳۶. http://s2.picofile.com/file/7116990321/8_01_www_DrFarhang_blogfa_com_.mp3.html

۳۷. http://s2.picofile.com/file/7116991391/8_02_www_DrFarhang_blogfa_com_.mp3.html

۳۸. http://s1.picofile.com/file/7224139458/8_03_drfarhang_mihanblog_com.mp3.html

۳۹. http://s2.picofile.com/file/7116992896/8_04_www_DrFarhang_blogfa_com_.mp3.html

۴۰. http://s2.picofile.com/file/7116993331/8_05_www_DrFarhang_blogfa_com_.mp3.html